Tekst en beeld

Bewoners van Hakfort & Huigenbos kunnen in overleg met de redactie tekst en beeld leveren voor deze website.

Translate - Traducir

nlarenfrdehiiditplptestr

HH 20190305 gebied garage 3De gemeente heeft het CBK ZO, het centrum beeldende kunst Zuidoost, de opdracht gegeven zich over het onderwerp "kunst" op dit terrein te buigen. CBK heeft 3 kunstenaars uitgezocht en op 18 december 2018 werden alle bewoners van Hakfort en Huigenbos (en geïnteresseerden uit de wijk) uitgenodigd om te bespreken welk van de 3 voorstellen geplaatst zou worden. Blijkbaar was de informatie op de uitnodiging niet informatief genoeg. Helaas waren maar een drietal bewoners van onze flats aanwezig. Tijdens onze vergadering met de gemeente in januari kregen we tekeningen van de drie voorstellen voorgelegd:

De gemeente gaat nu besluiten welk kunstwerk op een gedeelte van het terrein  geplaatst wordt.

De kosten voor het kunstwerk en het plaatsen zijn +/= € 100.000,--.

Eigenlijk zou het een kinderkunstspeeltoestel worden, maar deze drie voorstellen voldoen eigenlijk  niet aan dit idee.

De bewoners van Hakfort en Huigenbos kunnen geen invloed uitoefenen op de keuze.

HH 20190305 gebied garage 1a

Een gedeelte wordt als voetbalveld ingericht. Voor het derde stuk zijn nog geen plannen bekend – moestuinen zijn geen oplossing. Hiervoor was geen interesse vanuit de kant van de bewoners van Hakfort en Huigenbos.

De parkeerplaatsen langs de Karspeldreef zijn weer hersteld en zo mag daar weer geparkeerd worden. Zoals men op de foto kan zien.Ook de verlichting langs deze plaatsen wordt weer hersteld.

Sinds 1 juni was de garage Huigenbos gesloten en afspraak was dat kort na die datum met de sloop zou worden begonnen. Maar deze planning werd, zoals bijna gewoonlijk, stilzwijgend veranderd. De gemeente besloot dat pas na de sloop van de garage Hoogoord met de sloop van Huigenbos wordt begonnen. En dat werd dus 5 september. Wel werd, uit angst voor krakers, onmiddellijk het kantoorgebouw onbruikbaar gemaakt. Hierdoor hebben wij, als bewoners maanden lang tegen een half gesloopt gebouw aangekeken.

1e.18.9.2018 - 2.jpg

Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos zet zich al 40 jaar in voor de bewoners!

Met vele overlegpartners (Rochdale, Stadsdeel, Politie, e.a.) wordt er namens de bewoners vergaderd over veiligheid, beheer (sociaal en technisch), onderhoud, servicekosten, parkeren, park, projecten en verbreding A9. Informatie daarover wordt aan de bewoners gegeven via nieuwsbrieven en de uitgebreide website. Bovendien is er al vele jaren 2x per week een inloopuur in 't Glazen Huis, het kantoor van de bewonersvereniging.

Klik op 'Historie en het nu' voor een overzicht van de activiteiten in verleden en heden.

De woningen bij Hakfort 42 zijn al jaren door Rochdale verhuurd aan het Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam met onder andere het onderdeel De Klif l, Begeleid Wonen Middelveld. Hier worden diverse groepen jongeren opgevangen die hulp nodig hebben en voorbereid worden op een terugkeer in de maatschappij.

Helaas bezorgt deze opvang voor de aangrenzende bewoners regelmatig veel overlast.
We  hebben met de teamleider en de manager aan tafel gezeten en gesproken over oplossingen op korte termijn. We hopen dat de gemaakte afspraken voor een snelle verbetering zorgen en hebben afgesproken dat we over een paar maanden de situatie evalueren.
Wanneer u overlast ervaart kunt bij  De Klif melding te maken onder de telefoonnummers
24 uur per dag, 7 dagen per week via 06 51 600 413. Tijdens werktijden kan dat ook via 020 45 30 614.

Meldingen bij de politie zojn ook erg belangrijk. Dit  kan via 0900 88 44.

Informatie over Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam staat op de website
www.legerdesheils.nl/goodwillcentra-amsterdam.

 1 februari 2016