Met Google Translate is de website HakfortenHuigenbos.nl te vertalen in 105 talen. Klik op de button 'Translations'. Standaard: Engels. Kies de gewenste taal.

With Google Translate the website HakfortenHuigenbos.nl can be translated in 105 languages. Click at the button 'Translations'. By default: English. Chose your language.

De meest relevante talen:
Fries/Frysk - Duits/Deutsch - Engels/English - Frans/Français - Pools/Polskim - Portugees/Português - Spaans/Español - Turks/Türk

 

Rochdale heeft in april aan alle bewoners een brief over de huurverhoging 2016 gestuurd.
Ook voor 2016 worden veel huurders  (voor het vierde jaar op een rij) geconfronteerd met een inkomensafhankelijke huurverhoging.
De verhuurders hebben voor dit jaar wettelijk toestemming gekregen de inkomensindicaties bij de belastingdienst op te vragen.
 
In de meegeleverde brochure kunt u de uitleg over de jaarlijkse huurverhoging vinden en hoe u bezwaar kunt maken. Ook de overheid geeft informatie over bezwaar maken.

 

Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos zet zich al 40 jaar in voor de bewoners!

Met vele overlegpartners (Rochdale, Stadsdeel, Politie, e.a.) wordt er namens de bewoners vergaderd over veiligheid, beheer (sociaal en technisch), onderhoud, servicekosten, parkeren, park, projecten en verbreding A9. Informatie daarover wordt aan de bewoners gegeven via nieuwsbrieven en de uitgebreide website. Bovendien is er al vele jaren 2x per week een inloopuur in 't Glazen Huis, het kantoor van de bewonersvereniging.

Klik op 'Historie en het nu' voor een overzicht van de activiteiten in verleden en heden.

 

Op 1 mei 2016 wordt in de hele H-buurt – dus  ook rond Hakfort en Huigenbos betaald parkeren ingevoerd. Het Stadsdeel heeft ons daarover onderstaande  informatie opgestuurd.

Waar men kan parkeren – tarieven

Bewoners
- In de afgesloten huurplaatsen in de garage. Tarieven voor garageplaatsen kunt u vinden op de website van de afdeling Parkeren,
- In de openbare ruimte  met een vergunning

Bezoekers parkeren in de openbare ruimte
- Voor  alle bezoekers geldt het tarief van € 1,40 per uur op tijden dat betaald parkeren geldt
- Bewoners kunnen via het stadsloket gratis een bezoekersvergunning verkrijgen waarmee hun bezoekers voor 10 uur per maand 50% korting krijgen op de uur prijs aan de automaat.

Voor ouderen en  gehandicapten geldt de regeling kraskaartvergunning
- Een kraskaartvergunning kan worden verleend aan een gehandicapte bewoner van een zelfstandige woning, gelegen in een vergunning gebied, die is aangewezen op vervoer door derden,
- een kraskaartvergunning kan worden verleend aan een bewoner van 65 jaar of ouder,
- de kraskaartvergunning geeft recht om maximaal 72 uur per kwartaal te parkeren tegen gereduceerd tarief in het vergunning gebied van de zelfstandige woning van de vergunninghouder.

Dagen/tijden betaald parkeren
Voor parkeren moet in de betaalgebieden in Zuidoost van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op de zondagen van 12.00 uur tot 21.00 uur, worden betaald.

Wie komt in aanmerking voor een vergunning
Bewoners en bedrijven uit het vergunning gebied komen , volgend de parkeerverordening Amsterdam, in aanmerking voor een bewoners en/of bedrijfsvergunning. Of u in aanmerking komt kunt u bij het stadsdeel opvragen (hier zijn een aantal (wets)artikelen van toepassing.

Hoeveel vergunningen per adres afgegeven worden en wat deze kosten
- Bewoners kunnen maximaal 2 vergunningen per adres aanvragen. Huurplaatsen in de garage worden in mindering gebracht op het aantal te verkrijgen vergunningen.
- Het tarief van de bewonersvergunning bedraagt hier per 6 maanden € 32,50,
- Bedrijven en organisaties zoals hierboven genoemd, kunnen  maximaal  1 vergunning per 2 aantoonbare  medewerkers aanvragen
- Het tarief voor een bedrijfsvergunning bedraagt hier per 6 maanden € 52,00.
- Vergunning kunnen vanaf 1 maart 2016 worden aangevraagd , bij het stadsloket Amsterdam of via Internet (Cition/Egis) of  op kantoor bij Cition/Egis

Planning
Ingangsdatum betaald parkeren 1 mei. Vergunningaanvraag vanaf 1 maart 2016 bij Cition/ Egis en/of het stadsloket Amsterdam (Zuidoost).
Informatie op de website van het stadsdeel vanaf  1 maart 2016.

BvHH - 21.2.2016

Spreekuur

Maandag 17.30-19.30u en donderdag 16.00-18.00u is er spreekuur in 't Glazen Huis, Huigenbos 10, 1102 KA Amsterdam.

BuienRadar