Tekst en beeld

Bewoners van Hakfort & Huigenbos kunnen in overleg met de redactie tekst en beeld leveren voor deze website.

Translate - Traducir

nlarenfrdehiiditplptestr

Sinds 1 juni was de garage Huigenbos gesloten en afspraak was dat kort na die datum met de sloop zou worden begonnen. Maar deze planning werd, zoals bijna gewoonlijk, stilzwijgend veranderd. De gemeente besloot dat pas na de sloop van de garage Hoogoord met de sloop van Huigenbos wordt begonnen. En dat werd dus 5 september. Wel werd, uit angst voor krakers, onmiddellijk het kantoorgebouw onbruikbaar gemaakt. Hierdoor hebben wij, als bewoners maanden lang tegen een half gesloopt gebouw aangekeken.

1e.18.9.2018 - 2.jpg

Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos zet zich al 40 jaar in voor de bewoners!

Met vele overlegpartners (Rochdale, Stadsdeel, Politie, e.a.) wordt er namens de bewoners vergaderd over veiligheid, beheer (sociaal en technisch), onderhoud, servicekosten, parkeren, park, projecten en verbreding A9. Informatie daarover wordt aan de bewoners gegeven via nieuwsbrieven en de uitgebreide website. Bovendien is er al vele jaren 2x per week een inloopuur in 't Glazen Huis, het kantoor van de bewonersvereniging.

Klik op 'Historie en het nu' voor een overzicht van de activiteiten in verleden en heden.

De woningen bij Hakfort 42 zijn al jaren door Rochdale verhuurd aan het Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam met onder andere het onderdeel De Klif l, Begeleid Wonen Middelveld. Hier worden diverse groepen jongeren opgevangen die hulp nodig hebben en voorbereid worden op een terugkeer in de maatschappij.

Helaas bezorgt deze opvang voor de aangrenzende bewoners regelmatig veel overlast.
We  hebben met de teamleider en de manager aan tafel gezeten en gesproken over oplossingen op korte termijn. We hopen dat de gemaakte afspraken voor een snelle verbetering zorgen en hebben afgesproken dat we over een paar maanden de situatie evalueren.
Wanneer u overlast ervaart kunt bij  De Klif melding te maken onder de telefoonnummers
24 uur per dag, 7 dagen per week via 06 51 600 413. Tijdens werktijden kan dat ook via 020 45 30 614.

Meldingen bij de politie zojn ook erg belangrijk. Dit  kan via 0900 88 44.

Informatie over Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam staat op de website
www.legerdesheils.nl/goodwillcentra-amsterdam.

 1 februari 2016

De A9/Gaasperdammerweg wordt verbreed en gaat in 2020 door een tunnel in Zuidoost. Op het tunneldak worden parkachtige gebieden aangelegd. De huidige fietspaden gaan straks over de A9 heen. In de afgelopen zomer zijn alle bomen en struiken naast de A9 gerooid. De eerste trillingen van machines die damwanden de grond injagen zijn al gevoeld.

Een animatiefilm geeft een goed beeld wat we uiteindelijk kunnen verwachten.
nos.nl/artikel/2059109-verbreding-van-a9-bij-bijlmer-officieel-van-start.html

Uitgebreide informatie staat op Bezoekerscentrum online van Rijkswaterstaat.

Klik voor o.a. de kaart met de wisselende fiets- en voetgangersverbindingen en voor detailinfo over de komende aanpassingen bij Hakfort en Huigenbos.

Huntumdreef indeling terrein 504