Tekst en beeld

Bewoners van Hakfort & Huigenbos kunnen in overleg met de redactie tekst en beeld leveren voor deze website.

Translate - Traducir

nlarenfrdehiiditplptestr

Rochdale verontschuldigt zich in een brief van 3 juli 2015 voor de vertraging van de afrekening van de servicekosten 2014.

Geachte huurders,

Helaas is het dit jaar niet gelukt U de afrekening servicekosten te kunnen presenteren voor 1 juli. Allereerst bieden wij U hiervoor onze excuses aan.
Het klopt dat wij als verhuurder aan onze plicht dienen te voldoen de afrekening binnen een halfjaar aan de huurders te versturen. Dit jaar was het helaas een zaak van overmacht door de ingewikkeld uit te voeren Warmtewet. Rochdale koos ervoor om eerst uit te zoeken hoe wij goed gevolg kunnen geven aan deze wet. Dat kan pas op het moment dat de afrekening klaarstaat omdat dan pas alle bedragen bekend zijn. De nieuwe wet vergde veel uitzoeken en extra onvoorziene werkzaamheden.

Huurder en verhuurder zijn erbij gebaat dat er straks een juiste brief op de mat ligt. Dus precisie boven snelheid! Dit heeft o.a. geleid tot een, voor de huurder, gunstige tariefstelling die onder de maximum tarieven ligt.
De afrekeningen liggen al bij firma's TechemAA/MS. Deze verwachten wij op zeer korte termijn retour, sommige zijn reeds ontvangen. We kunnen dus spoedig afrekenen met de huurders.
Zonder verdere obstakels, heeft U de afrekening uiterlijk half juli in de brievenbus liggen. Wij danken de bewoners voor het geduld.

Met vriendelijke groeten,
afdeling Financien, Servicekosten
Woningstichting Rochdale